Světské děti Piemule Jakub Starověrci Svěcení jara Gyumri Opři žebřík o nebe

Aktuality

  • Jana Ševčíková byla na 25. Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava 2021 oceněna cenou za přínos světové kinematografii.

    „Dlouhé roky byla režisérka Jana Ševčíková mnohem více známá a ceněná v zahraničí, než v Česku. Lze také říci, že předběhla dobu, když vždy lpěla na vlastní nezávislosti a filmy natáčela výhradně ve vlastní produkci i v době, kdy to zdaleka nebylo běžné. Její hluboká empatie, odevzdanost filmovému tvaru, živelnost i autentický humanismus procházejí celým jejím filmovým dílem a jsou ozdobou nejen českého a nejen etnografického filmu,“ zdůvodnil rozhodnutí festivalu jeho ředitel Marek Hovorka.

    reportáž v Událostech České televize

  • Jana Ševčíková právě dokončuje dokumentární film o mladých nevidomých TI, KTEŘÍ TANCUJÍ VE TMĚ

    Plánovaná premiéra: 2022

  • Film STAROVĚRCI bude brzy dostupný v kvalitě 4K/2K/HD, ve formátech pro kina, VOD i tv vysílání a opatřen českými a anglickými podtitulky.


Biografie

Jana Ševčíková Jana Ševčíková se narodila 22. dubna 1953 v Praze. Absolvovala Střední průmyslovou školu filmovou v Čimelicích a v roce l983 Filmovou fakultu muzických umění v Praze, obor dokumentární tvorba.

Jana ŠEVČIKOVÁ má vyjímečné postavení mezi českými dokumentaristy. Už od školy měla problémy se svým nekonjukturálním viděním světa, snažícím se dohlédnout k podstatě věcí. Mezi odborníky je ceněna jako svébytný talent a osobnost vymykající se běžným normám a zařazením. Je zcela nezávislá a realizuje jen projekty, o kterých je přesvědčena, že je „musí natočit”, většinou ve vlastní produkci, což bylo dříve v Československu krajně obtížné. J. Ševčíková má výrazný zájem o etnografii a život v těžkých podmínkách. Její filmy evokují základní otázky lidského bytí, které se dotýkají člověka jako jedince i jako člena společnosti kdekoli na světě.

filmy Jany Ševčíkové na dafilms.cz